ورود اعضا | عضویت در سایت | کاربر مهمان خوش آمدی

کتاب 1001 نکته سلامتی کتابی نفیس و دارای تصاویر رنگی به چاپ رسید

کتاب 1001 نکته سلامتی کتابی نفیس و دارای تصاویر رنگی به چاپ رسید

1396/1/14

کتابی که در پیش رو دارید مجموعه ای از امکانات در دسترس و جمیع وسایلی منجمله روش های تغذیه و آماده نمودن مواد خوراکی و حتی روش های کسب درآمد روزانه که در تداوم حیات و سلامتی ما نقش های مهمی ایفا می& کنند.
بعد از تحریر و تدوین این کتاب بود که به فلسفه آیورودا هندی آشنا شدم، با کمال تعجب هر چه را که در این فلسفه زندگی، به منظور کسب سلامتی بشر آورده، که خود یک رشته دانشگاهی طب آیورودا می& باشد که در هفت سال تدریس می شود، من در این کتاب گنجانیده بودم، اینک با فراغ بال و افتخار همه این مجموعه را که به خودی خود در ورای ضمیرم گردآوری نمودم با اخلاص به انسان های تشنه راه و روش های رسیدن به یک سلامتی پایدار، عمر با عزت و زیست سالم تقدیم می نمایم.