ورود اعضا | عضویت در سایت | کاربر مهمان خوش آمدی

انتشار کتاب معامله گر پرایس اکشن "به زودی"

انتشار کتاب معامله گر پرایس اکشن "به زودی"

1398/10/27
کتاب معامله گر پرایس اکشن

انتشار کتاب جدید معامله گر پرایس اکشن

 

دو هدف از نگارش این کتاب داشته ام :
- توضیح شیوه نگرش خود به بازارهای مالی و نحوه استفاده از روش پرایس اکشن برای شناسایی و
مدیریت فرصت های معاملاتی.
- بیان فرایند تکامل و پیشرفتی که لازم است طی شود تا به معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، صرفنظر
از استراتژی انتخابی شما برای انجام معامله.