ورود اعضا | عضویت در سایت | کاربر مهمان خوش آمدی

رونمایی از کتاب خوی حیوانی - ترجمه خانم میران "به زودی"

رونمایی از کتاب خوی حیوانی - ترجمه خانم میران "به زودی"

1398/10/27

کتاب خوی حیوانی ترجمه ثارا سادات میران

کتاب خوی حیوانی

دربارة تبیین نقش احساسات، رانه های احساسی ، در تصمیم گیری های
اقتصادی است. نویسندگان کتاب همراه با این کتاب، تلاش کردند میزان مداخله های نهادهای
ناظر آمریکایی بر تصمیمات متاثر از خوی حیوانی را در جهت ممانعت از بروز بحرانی دیگر در
سطح آمریکا افزایش دهند و هدایت کنند. اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری مقولۀ بسیار مهم و
پررنگی در تصمیم گیری های فردی شهروندان است که غفلت از وجود این اثرات در
برنامه ریزی های خرد و کلان، می تواند به تصمیم گیری های غیربهینه منتهی شود

این کتاب،
متناسب با تلاش های انجام گرفته توسط نهادهای متعدد جهت ارتقای مفاهیم سواد مالی و
سواد سرمایه گذاری شهروندان،خواه سرمایه گذاران بالقوه یا بالفعل، تدوین شده است.
خانم سارا سادات میران را به واسطه همکاری های متعدد در حوزه مالی رفتاری، به عنوان فردی
تلاش گر و اهل مطالعه و فن در این حوزه شناخته ام و امید است، این کتاب، مقدمه ای بر ترجمه
و تالیف کتب مفید و مؤثر دیگر در حوزه اقتصاد و مالی رفتاری توسط ایشان باشد.

شاهین احمدی
رئیس مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، مدرس و مترجم