نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دائرة المعارف الگوهای هارمونیک

185,000 تومان

کتاب دائرة المعارف الگوهای هارمونیک

شناخت کامل انواع الگوهای هارمونیک به معرفی انواع مختلف الگوهای اصلی هارمونیک با توضیحات کامل مختص به هر یک از این الگوها می پردازیم. روانشناسی معامله گری الگوهای فوق "الگوهای فوق از پیچیدگی زیادی برخوردار هستند. چون به عنوان مثال زمانی در يك مسير برای رسيدن به محل مورد نظری در حال حركت هستيم از نشانه های ثابت موجود در مسير برای رسيدن به هدف استفاده می كنيم. حال اگر چنان چه اين نشانه ها نيز متحرك باشند، مسير رسيدن كمی پيچيده تر می شود و بايد اين نشانه های متحرك را نيز دنبال ها PRZ كنيم. در رابطه با اين الگوها نيز همين طور است. اين نشانه های متحرك ، همان هستند. بايد توجه كنيم چنانچه اين نشانه ها در ميانه راه حركت كنند، می توانيم در اواسط مسير الگوی هارمونيك ديگری را پيدا كنيم و متناسب با آن مسير جديد به هدفی كه مورد نظر ماست دست يابيم. از اين جهت احتياج به مديريت سرمايه ای خاص با توجه به اين احتمالات نياز هست كه بايد حتماً مد نظر قراردهيم كه در ادامه به آن نيز می پردازيم. مدیریت سرمایه تخصصی الگوهای هارمونیک در بازار بورس بطوركلی مديريت سرمايه جامعی داريم كه قطعاً بيشتر شما با آن آشنا هستيد كه در بر گيرنده تمام استراتژی ها است و ريسك به ريوارد آن را 50 به 50 می توانيم در نظر بگيريم ولی در رابطه با الگوهای هارمونيك با توجه به اين كه قيمت ها و اهداف، بنا برخصوصيات متفاوت هر يك از الگوهای فوق، متغير و در حال حركت می باشند، وضعيت فرق می كند. يعنی زمانی كه مسير با توجه به همان الگوی احتمالی اوليه ما حركت كرد كه احتياجی به تغيير مسير نيست ولی در ميانه راه گاهی متوجه می شويم كه با توجه به تغييرات در نوع الگوها، بايد مسير را عوض كنيم. از مجموع اين مطالب به اين نتيجه می رسيم كه ريسك به ريوارد سرمايه گذاری به ا استراتژي استفاده از الگوهای هارمونيك 70 به 30 و با درصد خطای نسبتاً بالايی می باشد پس نياز به مديريت سرمايه تخصصی، ضروری به نظر می رسد كه البته اين موارد پس از آشنايی شما با مطالب درج شده در اين كتاب روشن تر خواهد شد. بطوركلی برای پيدا كردن منشأ پيدايش اين الگوهای هارمونيك ، بايد بدانيم كه فيبوناچی ها و بخصوص درصدهای مختلف بعضی از انواع آن ها مانند چند گونه ی فيبوناچی دو نقطه ای و فيبوناچی سه نقطه ای، در شكل گيری آنها نقش بسياری را ايفاء نموده اند. كه به همين منظور در ابتدای كتاب و در فصل نخست با آنها آشنا خواهيم شد.كه طبيعتاً اين توضيحات اوليه، راه را برای شما سهل تر و مسير يادگيری انواع مختلف الگوهای هارمونيك اصلی را هموارتر خواهد ساخت.