اجتماعي سازماني

نمایش یک نتیجه

  • 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسيد – استعدادياب كليفتون

    توانمندی های خود را بیابید از توانمندی های خود استفاده کنید دست یابنده فعال‌ساز سازگار تحلیل‌گر هماهنگ‌كننده معتقد فرمانده ارتباطی رقابت‌جو هم‌پیوند عادل گذشته‌نگر محتاط پرورش‌دهنده منضبط همدل متمركز آینده‌نگر همساز ایده پرداز دربرگیرنده فردگرا درونداد متفکر یادگیرنده بیشینه‌ساز مثبت‌نگر...


    114,000 تومان