اخلاق حرفه ای

نمایش یک نتیجه

  • اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه

    كلیات مفاهیم اخلاق و اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای در نظام مالی اخلاق حرفه ای در بازارهای مالی تقلب پولشویی كنترل های داخلی حاكمیت شركتی اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه اسلامی ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه...


    60,000 تومان