ارزشگذاری

نمایش یک نتیجه

  • ارزش گذاری به زبان ساده

    • ارزش، فراتر از اعداد! • ابزارهای توانمند دادوستد • هر دارایی ارزش ذاتی دارد • همه چیز نسبی است • آرزوهای بی‌شمار • گرفتاری‌های آغاز کار • بلوغ • روز رستاخیز • روی آن حساب کن • فراز و...


    50,000 تومان