استارتاپی

نمایش یک نتیجه

  • سرمایه گذاری خطر پذیر

    زندگی در حباب  سرمایه گذاری خطرپذیر واقعا چیست؟  VCها ‌در مراحل اولیه چگونه تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرند؟  LP چیست و اهمیت آن در چیست؟  نسخه «محدود»: چگونگی همکاری LPها و VCها  ایجاد استارتاپ خودتان  جذب سرمایه از یک VC...


    تمام شد!