استانداردهای ارزشیابی نیاز حیاتی ارزشگذاری

نمایش یک نتیجه

  • استانداردهای بین المللی ارزشیابی IVS

    چارچوب استانداردهای بین المللی ارزشیابی استانداردهای عمومی استاندارد بین المللی ارزشیابی شماره ۹۰۹ - دامنه فعالیت استاندارد بین المللی ارزشیابی شماره ۹۰۲ - تحقیق و انطباق استاندارد بین المللی ارزشیابی شماره ۹۰۹ - گزارشگری استاندارد بین المللی ارزشیابی شماره ۹۰۱...


    65,000 تومان