الگو و استراتژی

نمایش یک نتیجه

  • زمان سنجی بازار

    مفهوم زمان سنجی بازار استراتژی ها و تکنیک های زمان سنجی بازار کاربردهای زمان سنجی بازار زمان سنجی و بخش های اقتصادی چرخه های تجاری و تحلیل بازارها


    140,000 تومان