بازار آتی

نمایش یک نتیجه

  • بازار آتی

    •  معرفی انواع قراردادها و بازارهای آتی؛ •   تبیین جنبه‏ های نظری و کاربردی در تعیین قیمت آتی انواع دارایی‏ ها؛ •  تشریح نحوۀ به ‏کارگیری قراردادهای آتی در سرمایه‏ گذاری و مدیریت ریسک؛ • گردآوری مجموعه‏ ای از تمرینات...


    110,000 تومان