بودجه

نمایش یک نتیجه

  • فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

    کلیات بودجه و نقش دولت در اقتصاد تعاریف و اصول بودجه طبقه بندی بودجه سیکل بودجه و سازمان های بودجه ای "بازی گرانی بودجه" تنظیم و پیشنهاد بودجه کنترل بودجه بودجه اقتصاد و مدیریت تهیه تنظیم تا کنترل بودجه


    35,000 تومان