توزیع درآمد

نمایش یک نتیجه

  • توسعه اقتصادی و جایگاه ایران

    تعاریف رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده است. ویژگی‌های کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته در ابعاد گوناگون تحلیل گردیده است. به تحلیل ویژگی‌های توسعه انسانی و شاخص آن در اقتصاد ایران اختصاص دارد....


    145,000 تومان