در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خوی حیوانی

165,000 تومان

کتاب خوی حیوانی

(عبارت است از .. چگونه روانشناسی اقتصاد را هدایت می کند و دلیل اهمیت آن برای سرمایه داری جهانی چیست؟) کتاب خوی حیوانی بیش از آن اطمینانی است که توسط شاخص های اقتصادی اندازه گیری می شود. همچنین استدلال خواهیم کرد که عدم توجهی کافی به خوی حیوانی دلیل اصلی بحران شدید اقتصادی اخیر است و علیرغم شاخص های مثبت اقتصادی، هیچ نشانه ی مشخصی از احیای این خوی دیده نمی شود. یک درس ساده از این روایت می آموزیم: نه تنها از طرف تخریب گران و مسائل آزبست ها، بلکه از سقوط صنعت مالی. اگر هیچ کس ناظر به نحوه ی از بین بردن آزبست نباشد، پس ارزانترین راه استفاده خواهد شد. همانطور که در صنعت مالی نیز مشهود بود. نه سرمایه گذاران و نه عموم مردم، بر شیوه ی دور انداختن بخش سمی بهادارسازی، نظارتی نداشتند. در این کتاب، ما درباره ی نقش دولت صحبت می کنیم. دیدگاه ما این است که جوامع سرمایه داری در صورت عدم نظارت اصولی، مشکل خواهند داشت. چرخه های بیش از حد خوشبینانه و بدبینانه که به ترقی و رکود نظری تفسیر می شوند، به دولت نقش می دهند. نخستین نقش آن این است که ببیند قوانین بازارهای مالی بهترین مصالحه را بین گردش آزادانه بازارها، با تمام مزایای خوی حیوانی سرمایه داری خلاقانه و کنترل بازارها، در زمانی که این خوی های حیوانی بیش از حد افسار گسیخته می شوند، برقرار می کنند. علاوه براین، اگر مانند حالِ حاضر، اقتصاد زیاده روی کرده و در واکنش افراطی چرخه ای باشد، جبران آن به عهده ی دولت است که به بهترین شکل آسیب را مرمت کند. در خوی حیوانی توضیح می دهیم که با فروپاشی بازارهای اعتباری، باید دو هدف را مد نظر قرار دهیم. اولین هدف، تقاضای کل است. بودجه ی مرسوم و سیاست پولی، باید سطوح کامل تقاضا را هدف قرار دهند. اما علاوه بر این، جهت عدم فروپاشی اعتماد سرمایه گذار، در بازارهای اعتباری که نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می کنند، نیازمند حمایت همه جانبه از سوی دولت ها می باشند.