ریاضیات مالی

نمایش یک نتیجه

  • مقدمه ای بر ریاضیات مالی

    احتمالات متغیر تصادفی نرمال حرکت براونی و حرکت براونی هندسی نرخ بهره بر اساس ارزش فعلی قیمت گذاری قراردادها از طریق آربیتراژ قضیه آربیتراژ فرمول بلک - شولز نتایج دیگر از اختیارات ارزش گذاری بر اساس مطلوبیت مورد انتظار روابط...


    150,000 تومان