سوآپ

نمایش یک نتیجه

  • مدیریت سرمایه گذاری – جلد دوم

    قیمت و بازده قرضه ساختار زمانی نرخ بهره مدیریت سبد سرمایه گذاری قرضه تجزیه و تحلیل كلان اقتصادی و صنعت مدل های ارزش گذاری سهام تجزیه و تحلیل صورت های مالی بازارهای اختیار معامله: مقدمه ارزش گذاری اختیار معامله بازار...


    150,000 تومان