شاخص ترین سرمایه گذاران

نمایش یک نتیجه

  • نوابغ بازار سرمایه

    پیتر لینچ  - "مدیر افسانه ای صندوق های سرمایه گذاری" فیلیپ فیشر - "یکی از بزرگترین سرمایه گذاران رشدی بازار سرمایه" بنجامین گراهام - "پدر سرمایه‌گذاری ارزشی" جان بوگل - "مؤسس اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شاخصی" دیوید درمن - "توسعه...


    70,000 تومان