شناسایی عوامل آن

نمایش یک نتیجه

  • هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

    برای رسیدن به یک زبان مشترک سرمایه‌گذاری، سفته‌بازی یا قمار؟ شکست در سرمایه‌گذاری، مفهومی آشنا ولی مبهم وقتی بازاری را نمی‌شناسید، در آن سرمایه‌گذاری نکنید چگونه علل شکست را درک می‌کنیم؟ چرا شکست می‌خوریم و چرا موفق می‌شویم؟ آیا از...


    155,000 تومان