فاندامنتال

نمایش یک نتیجه

  • تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

    نگاهی گذرا به بورس و روش‌های تصمیم گیری مبانی مقدماتی تصمیم گیری فاندامنتال تشخیص صنعت و طبقه برتر تشخیص شرکت‌های برتر صورت‌های مالی اساسی نسبت‌های مالی سایر نسبت‌های بازار سرمایه سایر پارامترهای تصمیم گیری ضمائم فرم‌های مستمر اطلاع رسانی –...


    85,000 تومان