مناطق ایران

نمایش یک نتیجه

  • آمایش مناطق مرزی ایران

    کتاب حاضر در نظر دارد آمایش مناطق مرزی در کشور را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا ویژگی ها و تحرکات جمعیتی بین این مناطق با مناطق داخلی کشور مقایسه می شود. سیر حرکتی جمعیت معمولا از مناطق توسعه...


    275,000 تومان