مهندسی

نمایش یک نتیجه

  • مفاهیم مهندسی نرم افزار

    شایان ذکر است نگاه کلی این کتاب بر رشته های گوناگون تحصیلی و تا حدودی نرم افزاری، متمرکز بوده و هدف آن آشنا نمودن دانشجویان و علاقه مندان با پدیده شناسی نرم افزار و روشهای متداول توسعه آن معطوف گشته...


    66,500 تومان