پیتر لینچ

نمایش یک نتیجه

  • بر بلندای وال استریت

         1. آماده شدن برای سرمایه گذاری: زایش یک سرمایه گذار متناقض نماهای وال استریت آیا خرید سهام قمار است؟ گذراندن آزمونه آینه آیا وضعیت فعلی بازار خوب است؟ لطفا این را نپرسید.  2. انتخاب برندگان: کمین کردن برای...


    355,000 تومان