پیش بینی

نمایش یک نتیجه

  • پیش بینی ریسک مالی

    • بازارهای مالی و ریسک • سنجه‌های ریسک • مدل سازی نوسان تک متغیره • مدل‌های نوسان چند متغیره • ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار • پیش بینی ریسک • پس آزمایی و آزمون استرس • نظریه...


    40,000 تومان