کنترل هزینه ها

نمایش یک نتیجه

  • ماکیاولی و مدیریت

    درباره حامیان و دست پروردگان آغاز کردن یک کسب و کار کسب و کار و دولت شرکت‌های خانوادگی تسخیر یک شرکت به کنترل درآوردن شرکت تسخیر شده اداره‌ی کسب و کاری که به تازگی به دست آمده است. دزدیدن یک...


    40,000 تومان